۱۳۹۷ اردیبهشت ۶, پنجشنبه

دستگیری پروفسور عباس عدالت و خاطره من
خبر گاردین می گوید که پروفسور عباس عدالت از دانشگاه امپریال دانشگاه لندن، در ایران بوسیله سپاه بازداشت شده است. 

ایشان مسئول کمپین برای علیه محاصره و حمله نظامی به ایران بودند.  در این رابطه، انتشار این اطلاع لازم است:

اولین جلسه برای ایجاد کمپین بر علیه محاصره و حمله نظامی بر علیه ایران، در دانشگاه سواز لندن بر گزار شد که منهم به آنجا رفتم.  حدود 30-40 نفر و بیشتر از دانشجویان جوان حضور داشتند.  در آنجا از ایجاد این کمپین به این شرط که مانند شمشیر دو سر عمل کند حمایت کردم و گفتم که این کمپین لازم است که هم بر علیه محاصره اقتصادی و حمله نظامی بر علیه ایران موضع قاطعی داشته باشد و هم بر علیه استبداد حاکم بر ایران که وطن را در چنین وضعیتی قرار داده است و اینکه در اینصورت با آن همکاری خواهم کرد.  هشدار دادم که در غیر اینصورت، این کمیپن خواسته یا ناخواسته تبدیل به لابی استبداد حاکم در وطن خواهد شد.

از آنجا که هنوز مواضع مشخص نبود و مشکل محل برای گرد هم آیی مرتب داشتند، داوطلب شدم و یکی از اتاقهای دانشکده ام (جامعه شناسی) را در دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی لندن، برای 12 هفته (شاید 14 هفته.  خوب خاطرم نیست.) رزرو کردم.  از آنجا که جلسات هفتگی در عصرها بر گزار می شد و من در آن زمان باید از دخترم که چند ماهی بود که تازه متولد شده بود، مواظبت می کردم، قادر به حضور در هیچ یک از جلسات نشدم.  ولی ازآنجا که در گروه ایمیلی حضور داشتم، بطور مرتب نظرات خود را تکرار  و وقتی متوجه شدم که در عمل ایشان دارند به عنوان لابی رژیم عمل می کنند، با صراحت، این روش را به انتقاد گرفته و هشدار دادم و آن را تکرار.

بعد از چند هفته، ایشان از آنجا که نظراتم عده ای از دانشجویان را جلب کرده بود و ایشان انتقاداتم را مزاحم کار خود دید، اسمم را از گروه حذف کرد و در واقع و در حالی که هنوز از فضایی که من برایشان مهیا کرده بودم استفاده می کردند، اخراجم کردند که البته برای خودم مسئله ای نبود ولی نشانی از بد اخلاقی طرف داشت.

بقیه ماجرا و نقش لابی رژیم شدن را بیشتر هموطنان می دانند.  آخرین اطلاعی که از ایشان داشتم، زمانی بود که تلویزیون اسکای نیوز حدود یک هفته قبل از "انتخابات" ریاست جمهوری که به ریاست جمهوری رسیدن آقای روحانی منجر شد شرکت کردم و انتخابات را مهندسی شده توصیف کردم و در آخر اضافه کردم که جامعه ملی ایران دارد به نقطه شیفت پاردایمی و عبور از اصلاح طلبی می رسد و جنبش بعدی نه در راستای اصلاح که جنبشی انقلابی خواهد بود در راستای استقلال و آزادی و جمهوری شهر وندان.

اسکای نیوز، مصاحبه را در سایت خود نیز منتشر و از پروفسور خواسته بود که مواضع ام را نقد کنند و ایشان از موضع اصلاح طلبی اینکار را انجام دادند.

در هر حال، از آنجا که حقوق ذاتی انسان همیشه قبل از عمل و باور فرد قرار می گیرند، از این حقوق همیشه باید بدون اما و اگر دفاع کرد و در این رابطه دستگیری ایشان را بشدت تمام محکوم کرد.  

https://www.theguardian.com/world/2018/apr/25/british-iranian-academic-abbas-edalat-detained-in-iran

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر