۱۳۹۶ اسفند ۲۹, سه‌شنبه

نرم نرمک ناز نوروز می رسد
نرم نرمک، نازداران می رسد
گل شکفته بر زلف باران می رسد
گرمی آفتاب بر لب یار یاد نوروز دارد در دلش
یاد یاران، در بهاران، گل فشانی ها دارد در خودش

سبزه مادر، در لب ایوان نجواها دارد با نسیم
یاس شبنم، در باغچه، مستی ها دارد در خودش 

نرم نرمک، نازداران می رسد
نرم نرمک، نسیم آشتی ها می رسد
نرم نرمک، شب دشمنی ها می رود
نرم نرمک، روز دوستی ها می رسد
نرم نرمک، وقت غم شستن ها می رسد
نرم نرمک، وقت لبخندها می رسد
نرم نرمک روز ما می توانیم ها می رسد.

نرم نرمک نوروز ناز می رسد
نرم نرمک، نوروز آزاد می رسد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر