۱۳۹۳ تیر ۸, یکشنبه

پاسخ بنی صدر به اینکه آیا روزه گرفتن اجباری است؟

هموطن عزیزی سوال زیر را از من کرده بود:

الان که در حال ورود به ماه مبارک هستیم ،سوالی در من سنگینی میکند جناب دلخواسته
آیا جناب بنی صدر روزه و روزه داری را عمل به حق میدانند
مگر عمل آزاد عملی نیست که در آن زوری نباشد
در حالی که در مورد روزه من نمیتوانم چیزی جز تکلیف صرف ببینم
نمیتوانم حق مستتر در این فریضه را دریابم

پاسخ دادم:
با سلام
هموطن عزیز پاسخی نوشته بودم که متاسفانه پاک شد. حرف بر سر این بود که این در فقه قدرتمدار است که نماز و روزه تبدیل می شوند به وظیفه خارج از حق و انجام ندادن انها مستوجب تنبیه می شود. در اسلامی بعنوان گفتمان آزا ی هیچ اجبار و جبر و زوری وجود ندارد. پیامبر می گوید که اسلام هیچ نیست جز محبت و البته در اسلام قدرتمدار اسلام هیچ نیست جز وسیله تهدید و ترساندن.


در عین حال سوال را برای بنی صد نیز فرستادم.  در زیر پاسخ ایشان را می بینید:


با سلام
درباره روزه هر سخنی شنیده بودم غیر از این که عمل به زور باشد. هر نیایشی تمرین مدار باز استقلال و آزادی است. مدار باز رابطه انسان - خدا. و روزه این ویژگی را دارد که خشونت زدائی و تمرین خشونت زدائی کاملی است: انسان تمرین می‌کند یک ماه به تن خود زور نگوید. در این زمان، روزه یکی از روشهای درمان است. انسان تمرین می‌کند زور نگوید و زور نشوند. در جهانی که چنین در خشونت فرورفته‌است ای کاش همه انسانها در این تمرین بس معنوی و زیبا شرکت می‌کردند. گاندی کاربرد روزه را در مبارزه توأم با عدم خشونت در هند به انسانها آموخت. ای کاش روحانیان مسلمان به جای خشونت ستائی، ماه روزه را ماه خشونت زدائی می‌کردند و در تمرین دادن مردم به زندگی حقوقمند شرکت می‌کردند. صد افسوس خود ستایشگر خشونت گشته‌اند و دنیای مسلمان را به دنیای جنگ، دنیای خون‌ریزی و ویرانی و واپس گرائی بدل کرده‌اند. تن و روان را از خشونت باوری و خشونت منشی زدودن زیبا نیست؟ ایام بکام

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر