۱۳۹۳ دی ۱۲, جمعه

نقدی دیگر بر دروغهای سلطنت طلبان
 
همانطور که در این متن و ویدئو می بینید باز سلطنت طلبان دست به تحریف و دروغ زده اند تا اسطوره ای از شاه ساخته و کوشش کنند تا نسل امثال من از انقلاب بهمن توبه کند!  نقد کوتاهی در زیر نوشته ام ولی لطفا قبل از خواندن نقد، متن زیر را خوانده و ویدئو را نیز نگاه کنید:

"قابل توجه نسل پس از انقلاب شوم دست ساخته غرب این جنایت آمریکا که طرح انگلیسی را پیاده کرد هرگز از یاد مردم ایران نخواهد رفت زیرا سه یا چهار نسل سوختند و تاوان بسیار خونینی دادند آبروی نداشته دمکراسی را بردید و آنرا تبدیل به یک واژه گندیده کردید. شرمتان باد
. شما به ما بدهکارید و این بدهکاری را باید سالها جبران کنید وگرنه نفرت ما با شما در نسلهای آینده نیز ادامه خواهد یافت.
داوری با مردم ایران است
نیک جعفرزاده. به گفته شاه نیز خوب دقت کنید.
https://www.facebook.com/video.php?v=933769689973551&

اینهم نقد اینجانب:

چند نکته در این رابطه
:
-          بحث را بر بنیادی دروغین ساخته اید وقتی می گویید:"قابل توجه نسل پس از انقلاب شوم دست ساخته غرب." همانطوری که در این ویدئو هم می بینید، ریگان می گوید که شاه در خدمت ما بود و کارهای ما را در منطقه برای ما انجام می داد.  به بیان دیگر می گوید که شاه نوکر حلقه به گوش ما بود(شرم آور نیست که از چنین فردی اسطوره بسازید و بعد هم دم از ایرانی بودن بزنید؟) . کارتر هم می گوید که ما شاه را سرنگون نکردیم، بلکه بدست مردم خود سرنگون شد.  بنابراین برداشتی و نیز ترجمه ای دروغین از این دو مصاحبه کرده اید و فکر می کنید که از آنجا که اکثریت مردم انگلیسی نمی دانند اتهامات شما را باور می کنند. از این منظر هم شما سلطنت طلبها هیچ فرقی با رژیم تبهکار ندارید و در دروغ و تحریف مردن با کیهان شریعتمداری کوس رقابت می زنید.

-          مسئول اول هر انقلابی در درجه اول همان نظامی می باشد که انقلاب بر علیه آن انجام می گیرد.  نگاهی به تمامی انقلابات تاریخی و معاصر بما می گوید که تمامی جنبشهای اعتراضی در آغاز جنشهایی اصلاح طلبانه بوده اند ولی به علت مقاومت رژیم و راه را بر هر گونه اصلاحی بستن و دولت را منتخب و به خدمت مردم در نیاوردن سبب می شود که برای جامعه ملی و خصوص نسل جوانش راهی جز انقلاب نماند.  به همین ایران خودمان نگاه کنیم.  مصدق در پی اصلاح سلطنت پهلوی و اجرای قانون اساسی مشروطه بر آمد و گفت که در این قانون شاه سلطنت می کند و نه حکومت.  شاه نپذیرفت و در اسناد سیا می بینیم که اولین کسی که پیشنهاد برای انجام کودتا برای سرنگونی مصدق را داد شخص شاه بود.  کودتای 28 مرداد نشان از اصلاح ناپذیری سلطنت استبدادی کرد و گرایش شاه به گسترش استبداد سبب شد که سالها بعد حتی احزاب اسمی در خدمت خود را (حزب مردم و ایران نوین که به احزاب بله و بله قربان معروف بودند.) را تاب نیاورد و هر دو را منحل و کشور را تک حزبی و حزب رستاخیر را ایجاد و عضویت در آن را در سراسر ایران اجباری کند! از این منظر، انقلاب ایران پاسخ نسل من به این حقارت بود و اینکه با ترساندن و تهدید( شاه گفت یا باید عضو شوید یا به زندان بروید یا ایران را ترک کنید. در آن زمان می گفتم برنامه پ/پیوستن به حزب/  پ/پاسپورت  پ/پپسی کولا-استعمال آن در زندان.) ما را مجبور به عضو شدن در حزبی می کرد که کوچکترین اطلاعی از برنامه های سیاسی اقتصادی و..و آن نداشتیم.  بعد هم که انقلاب شروع شد و اعلام کرد که صدای انقلاب را شنیده است بجای دست به اصلاحات جدی زدن روز بعد از این اعتراف حکومت نظامی اعلام کرد.  در درون این کانتکست بود که بازرگان شاه را رهبر منفی انقلاب معرفی کرد.  چرا که اگر سرکوبها و بیدادهای او نبود استبداد روز افزون او نبود شرایطی که سبب انقلاب می شود فراهم نمی شد.

-          بعد در این ویدئو نویسنده ای راجع به کتاب خود حرف می زند(حتی ویدئو معلوم نمی کند که این اقا کیست و اسمش چیست.) و در عرض یک دقیقه درست مانند رسانه های رژیم دروغ پشت سر دروغ می گوید.  از جمله می گوید که کارتر با پرداخت  7.9 میلیارد دلار به ایران گروگانهای آمریکایی را آزاد کرد.  هیچ نمی گوید که این تنها بخش کوچکی از پول دولت ایران بود که بعد از گروگانگیری، بدستور کارتر، بانکهای آمریکایی پولهای ایران را ضبط کرده بودند و کارتر فقط اجازه آزاد شدن مبلغ بسیاری کمی از این مقدار را داد.  بقیه پول که حدود 15 -12 میلیارد آن زمان است هنوز ضبط است.  دیگر اینکه هیچ از خسارت مالی و بلایی که دولت آمریکا در جریان مذاکره بر سر ایران اورد نمی گوید که در جریان آن بقول آقای سلامتیان بانکهای آمریکایی و ثروتمندان زمان شاه، بش از 30 میلیارد دلار ثروت این کشور را بالا کشیدند بطوری که جیمی کارتر در خاطراتش می نویسد که ایرانیان را طوری نقره داغ کردیم که دلم برای ایرانی ها سوخت.

-          می گوید که کارتر خمینی را اورد!!!  اصلا نمی گوید که بنا بر خاطرات ژنرال هایزر که به ایران رفته بود برنامه امریکا حمایت از بختیار بود.  بطوری که وقتی به بختیار پیشنهاد می شود که از نخست وزیری شاه استعفا و خمینی او را منصوب کند و بختیار نیز می پذیرد، این جیمی کارتر است که به بختیار دستور می دهد که حق ندارد به خمینی نزدیک شود و اطاعت بختیار از دستور کارتر سبب می شود که فرصتی تاریخی برای جلوگیری از باز سازی استبداد در بعد از انقلاب از دست برود(از دیگر عواملی که سبب شد جناح استبدادی در بعد از انقلاب جناج مردم سالاری را شکست دهد، یکی تحمیل جنگ داخلی از طریق استالینستها بود و دیگری کودتای نوژه و حمله عراق به ایران که در این دوتای آخری آقای بختیار نقش اصلی را بازی کرد و اینگونه بیشترین یاری را به روحانیان مستبد رساند.

-          دیگر اینکه، انقلاب 57 ایران عظیمترین محصول کار جمعی ایرانیان در طی قرون است.  در عین حال این اشتباه است که انقلاب را تنها یک واقعه بپنداریم و این از آنجاست که انقلاب نه فقط یک واقعه که بیشتر یک پروسه/جریان است که آن واقعه(22 بهمن) تنها نقطه شروع آن می باشد و باید پیگیری شود تا به نتیجه برسد.  ریشه کن کردن استبدادی که هزاران سال استمرار آورده است و در اذهان و باورهای ما هنوز عناصر آن زیست می کند( از جمله در ذهنیت تحریف گران و دروغ سازانی که این ویدئو را ساخته اند.) اصلا کار ساده ای نیست و این منحصر به انقلاب ما نیست.  برای مثال به انقلاب فرانسه بنگریم که بعد از انقلاب 1789 استبداد بس خونریز روبسپیری را که به نام دیکتاتوری ازادی ساخته شده بود را دید و بعد از آن دیکتاتوری ناپلئون(او حتی بکار گیری کلمه دموکراسی را ممنوع کرده بود.) را دید و..و ولی نسلهای بعدی به جای پشیمان شدن و نسل اول انقلاب را سرزنش کردن و خود را گرفتار تئوریهای توطئه کردن، کار را پی گرفتند تا بالاخره فرانسه را مهد آزادی کردند.

-          حال به ایران خودمان بر گردیم، یعنی کشوری که حدود 120 است برای استقرار مردم سالاری در ایران ازاد و مستقل کوشش می کند.  اگر نسل جوان بجای فریب این داستان سازی ها که فقط به هدف بیحرکت کردن آنها ساخته می شود(بی علت نیست که بنا بر گفته اقای رزم آرا، وزیر بهداشت آقای بختیار، آقای رفسنجانی بیش از یک میلیون  دلار به رضا پهلوی داد تا مجلس ملی خود را درست کند-که از هم پاشید و یا تلویزیون من و تو با استفاده از فیلمهایی که فقط در اختیار اطلاعات رژیم بوده است، 12 ساعت مستند بر علیه انقلاب و به نفع سلطنت می سازد تا اعتماد بنفس از مردم سلب شود و خود را چون کاهی در دریای پر تلاطم  و پر حیله سیاست ببینند و بنا براین راضی به نقش مرده را در دست مرده شوران سیاست باز بازی کردن شوند و اینگونه فکر انقلاب کردن/ادامه انقلاب را از سر بدر کنند.) به قهر بزرگ خود با انقلاب پایان دهد و اشتباهات انجام شده در جریان انقلاب را به جای چماق کردن، از طریق بکار گیری عقل نقاد، به تجربه تبدیل کند(برای مثال، از هم الان خواستار لغو کامل و بدون اما و اگر مجازات اعدام شدن تا بعد از سرنگونی مافیای حاکم، اعدامها را از بدها شروع نکنند تا به خوبان برسند.) و خود را از فریب اصلاح طلبی رها ساخته و انقلاب را در اهداف راهنمای آن که استقلال بود و آزادی و مردم سالاری و رشد و عدالت اجتماعی پی بگیرد.  نتیجه چنین تولد دوباره ای و ایرانی جدیدی که خود را از توهم ناتوانی خود رها کرده است و مسئولیت پذیر شده است در منطقه و جهانی غرق خشونت،سبب خواهد شد که با استقرار جمهوری شهر وندان ایران را پیشتاز خشونت زدایی، رشد، آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی در منطقه و در دنیای اسلام و جهان شود.  خود را و تواناییهای خود را باور کنیم و باور کنیم که زمانی جنبش خود جوش جامعه ملی در سراسر ایران بحرکت در آید، یخهای استبداد تبهکار بسرعت در زیر این نور آفتاب انقلاب ذوب خواهد شد و هیچ قدرت خارجی و داخلی موفق به دزدیدن  انقلاب و وارد بازی قدرت با آن شدن را نخواهد داشت و اینگونه بلای مصر و سوریه بر سر وطن نخواهد آمد.  به بیان دیگر ایران در وضعیتی قرار دارد که در صورت جنبش بر دو اصل استقلال و آزادی و آلتر ناتیو بیانگر این دو اصل، توانا به تبدیل آتش استبداد و خشونت به گلستان آزادی در سطح جهان خواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر