۱۳۹۱ اردیبهشت ۳۱, یکشنبه

شهادت زمان: موضع بنی صدر بعد از صدور حکم اعدام سلمان رشدی


از جمله مشخصات عمل بر اصولی که بر حق بنا شده اند، فرا زمانی و فرامکانی بودن آن می باشد.  از این جهت است که گفته می شود که نه اینکه چون خدا می گوید حق است، بلکه چون حق است، خدا می گوید. 
در ماجرای آقای شاهین نجفی می بینیم که بسیاری بنا بر مصلحت و بازیهای سیاسی به دفاع از عمل آقای نجفی برخواسته اند.  بسیاری از این کسان، همان کسانی بودند که در جریان حکم آقای خمینی در رابطه با اعدام سلمان رشدی، سکوت کامل کرده بودند و حالا چون جو را مساعد می بینند شده اند مدافع سینه چاک حق آزادی بیان و آنقدر درک خفیفی از آزادی دارند که فحش و تمسخر را تابو شکنی! می دانند. 

این در حالیست که بنی صدر از آنجا که سیاست را نه بدست گرفتن و مدیریت قدرت می فهمد ( که اگر اینگونه بود، در ایران مانده بود، دفاع از آزادیها را فدای قدرت بیشتر کرده بود و بیش از سی سال زندگی را در تبعید و تهدید نمی گذراند و بقول آقای خمینی، در صورت سکوت کردن، عزیز می شد و نخست وزیر را هم خود انتخاب می کرد و در تقسیم قدرت سهم شیر را هم می گرفت.  و یا اینکه دعوتهای مکرر آقای خمینی را می پذیرفت و به ایران باز می گشت.) ، بلکه روش آزاد شدن و توسعه آزادیها، می داند، گرفتار مصلحت های قدرت، که همیشه حقیقت را برای حفظ خود سلاخی می کند، نمی شود و حرف حق را بدون در نظر گرفتن نیازهای بازی قدرت بر زبان جاری می کند.
آخر اینکه از آنجا که حق، فرا زمانی و فرا مکانی می باشد، همیشه زمان به حقانیت آن شهادت می دهد و نمونه آن را در اینجا هم می بینیم که بنی صدر نه تنها امروز  بشدت به روحانیت یونانی زده در تله گفتمان قدرت از نوع ارسطویی و افلاطونی گرفتار را به نقد می گیرد که چرا به سلاح نقض کننده حقوق انسان که همان ارتداد است متوسل شده اند و نه تنها در زمان انقلاب هم، حوضه های علمیه را مراکز غربزدگی از توع قدیم ارزیابی می کرد، بلکه در میان این دو زمان نیز، به علت صدور حکم ارتداد سلمان رشدی سخت بر آقای خمینی می تازد و از این طریق، زمان، به عمل حق و بر حق ماندن شهادت می هد:
مصاحبه تلویزیون فرانسه با بنی صدر بعد از صدور حکم اعدام سلمان رشدی:

نوان برنامه: مرگ بر نویسنده
خبرنگار مرد: آقای خمینی و چند تن از نزدیکانش در راس حکومت ایران خواستار مرگ توهین کننده به مقدسات یعنی سلمان رشدی نویسنده هندی تبار انگلیسی،‌ بخاطر نوشتن آخرین کتابش در مورد حضرت محمد که با قرآن مطابقت ندارد، شدند.

خبرنگار زن: به دنبال شورش در ایران و اعتراض در انگلیس نویسنده از سفر به آمریکا سرباز زد و در اروپا رهبر مذهبی‌ شیعیان حکم آیت الله خمینی را رد می کند.

"مساله ملی‌ در ایران"
دومین خبرنگار زن بنام پاتریسیا کاست: عصر دیروز مجری تلویزیون ایران برنامه عادی را قطع کرد تا فتوای خمینی در مورد حکم اعدام سلمان رشدی را اعلام کند. بدنبال آن، گروهی از پاسداران و لباس شخصی‌‌های طرفدار نظام جلوی سفارت انگلیس به خیابان آماده اند و شیشه‌های ساختمان سفارت را شکستند، اما از تشکل‌های بزرگ اول انقلاب که برای پشتیبانی‌ از حکومت می‌آمدند، خبری نیست. همانطور که آقای بنی‌صدر می گوید بعید است که این عمل خمینی نتیجه مطلوب را در ایران و یا دیگر نقاط جهان بدهد.

بنی صدر: اول باید امر واقع را دانست. من مطمئن هستم، آقای خمینی و اطرافیانش این کتاب را نخوانده اند! چگونه می توانند کتابی را محکوم کنند که نخوانده اند؟ پس این عمل، سیاسی‌ برای استفاده در داخل و خارج است. به دنبال شکست در جنگ ایران و عراق، خمینی که در داخل و خارج خیلی‌ منزوی شده است، حال بر روی نیروهای متعصب و فناتیک تکیه می کند. حکمش هم کاملا خلاف اسلام بوده، چنانچه تاکنون هیچ روحانی مذهب شیعه یا سنّی آنرا تائید نکرده است.

خبرنگار مرد: آقای بنی‌صدر را که مشاهده کردید در فرانسه در تبعید زندگی‌ می‌کند. او اولین رئیس جمهور ایران در زمان خمینی بوده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر